Soluţii pentru instituţii financiare

Soluţie integrată pentru Bănci, Instituţii de Creditare şi Companii de Leasing
CFMS Leasing constituie o soluţie integrată de software pentru companiile financiare şi de leasing operaţional, indiferent de mărime. Prin intermediul modulelor disponibile şi configurabile se automatizează complet tranzacţiile companiilor de Leasing
Soluţie integrată pentru companii mari din domeniul Financiar
Cea mai optimă soluţie integrată pentru companiile din sectorul bancar şi de credit financiar care oferă servicii de factoring
Soluţie integrată pentru Bănci, Instituţii Financiare & Companii de Management al Plăţilor
Sistem informatic care organizează cu succes, automatizează şi simplifică managementul debitelor scadente aflate în întârziere de plată şi al acţiunilor legale în speţă