ENTERPRISE SUITE

Sistemul SingularLogic Enterprise Suite este cea mai cuprinzătoare, modernă si flexibilă soluţie ERP (Enterprise Resource Planning) care vizează companiile mari şi mijlocii aflate în cautare de funcţionalităţi multiple, automatizarea proceselor interne şi informaţie nelimitată.

Proiectat şi dezvoltat folosind tehnologia de ultimă generaţie Galaxy de la SingularLogic, vă proiectează compania în viitor.

Ce cuprinde

Management Financiar

Management conturi comerciale (clienţi – furnizori – debitori – creditori) şi intermediari (vânzători – colectori – roluri definite de utilizatori). Management conturi de numerar disponibil, conturi venituri şi cheltuieli. Gestionare efecte comerciale. Înregistrări financiare. Proceduri de corespondare open-items, de rambursare încasări/plăţi şi de calcul al diferenţelor de curs valutar. Calcul dobânzi. Management calcul şi performanţă comisioane pentru vanzări/încasatori..

Management Comercial

Management articole, liste de preţuri de achiziţie şi vânzări. Documente Vânzări/Achiziţii/Articole. Inventare fizice. Costuri stocuri. Proceduri automate de generare a previzionărilor şi de calcul al costurilor de ieşire.

Contabilitate

Management Plan de Conturi, articole contabile şi articole şablon. Rapoarte contabile oficiale şi neoficiale. Urmărire cu trei balanţe alternative.

Management Mijloace Fixe

Administrare mijloace fixe cu posibilitatea relaţionării directe cu articolele de stoc. Urmărire număr serial. Gestionare locaţii de instalare a mijloacelor fixe. Metode multiple de amortizare. Proceduri de calcul automat al amortizărilor. Posibilitatea de a consolida sau comercializa mijloacele fixe.

Contabilizare Costuri/Contabilitate analitică

Stabilire alocări per cont/proiect/filială. Crearea alocărilor folosind metode de alocare multiple. Generare automată de înregistrări de contabilitate analitică.

Informaţii manageriale

Instrument integrat de creare facilă a rapoartelor (Report Generator),  Management Analytics  şi vizualizări gata pregătite de tip OLAP Views. Imaginea companiei, Conturi de referinţă şi indicatori de performanţă pe desktop (dashboard KPIs).

Venituri - Cheltuieli

Administrarea conturilor de venituri şi cheltuieli. Definirea coeficienţilor unici de profit net. Posibilitatea existenţei mai multor registre per companie. 

Caracteristici speciale (Culoare – Mărime – Stil)

Administrarea a 3 caracteristici diferite per articol. Urmărirea articolelor per combinaţie de caracteristici (stoc, fişă, tranzacţii). Posibilitatea de stabilire a listelor de preţuri per caracteristică (mărime).

Politici comerciale de vânzări

Compunerea de politici de reducere la documentele de vânzare. Urmărirea acordurilor justificatoare de reduceri cu generare automată a facturilor de reduceri (credit notes) pe baza cifrei de afaceri. Generarea documentelor de previzionări.

Politici Comerciale de achiziţii

Compunerea de politici de achiziţii şi urmărirea aplicării acordurilor. Urmărirea acordurilor justificatoare de reduceri cu generare automată a facturilor de reduceri (credit notes) pe baza cifrei de afaceri. Generarea documentelor de previzionări.

Cost importuri

Administrarea dosarelor de import de mărfuri şi mijloace fixe. Administrarea livrărilor parţiale. Calculaţie cost cu alocări compuse de taxe. Generare şi stornare previzionări.

Loturi

Urmărirea loturilor de articole cu posibilitatea analizei acestora după caracteristici şi număr serial. Imagine loturi de articole (stoc, fişă, rapoarte statistice). Propuneri automate de loturi în tranzacţiile articolelor, în moduri alternative multiple.

Numere seriale

Urmărirea Numerelor seriale la articole cu posibilitatea legării acestora cu loturi de articole şi administrarea stărilor. Stabilirea succesiunii stărilor. Urmărirea deţinătorilor de numere seriale. Propuneri automate de loturi în tranzacţiile articolelor, în moduri alternative multiple.

Producţie

Reţetare, Faze de producţie, Componente de Cost (Centre de lucru, Faze), Comenzi de producţie (Produse, Reţete, Stadii), Note producţie, Bon de consumuri, Raportări de timpi, Subcontractanţi (per fază, Comenzi). Proceduri automate de generare a comenzilor din documente de vânzări şi de depozit. Diagrame Gantt, Calcul cost producţie, scenarii de calcul de tip What-if al costului de producţie.

Monitorizarea proiectelor

Management proiecte şi subproiecte. Urmărirea şi administrarea fazelor şi operaţiunilor. Alocarea înregistrărilor la operaţiuni multiple. Afişarea datelor economice şi a celor de timp pentru fiecare operaţiune

Sistem informatic managerial – (M.I.S.)

Un instrument de proiectare a rapoartelor combinative (Visual reporting). Posibilitate de generare a rapoartelor de tip OLAP/Grid.  Generare de indicatori cheie de performanţă (KPI) pentru a fi folosiţi în tablouri de bord.

Avantaje Competitive

Sistem de securitate

Aplicaţiile sunt dotate de asemenea cu un sistem de securitate extins pentru gestionarea drepturilor de utilizator în cadrul aplicaţiei. Pe scurt, sistemul de securitate a sistemului include următoarele:

 • Opţiunea de a determina tipul de bază al fiecărui utilizator, de exemplu cel de simplu utilizator, administrator sau configurator, precum şi stabilirea companiilor şi filialelor la care utilizatorul poate avea acces.
 • Opţiunea de a urmări modificările atât la nivel de înregistrare cât şi la nivel de câmp de înregistrare cu memorarea tuturor modificărilor efectuate.
 • Opţiunea de a crea profiluri de utilizator cu vizualizări şi funcţii specifice croite pentru roluri de operaţii specifice în cadrul întreprinderii.
 • Opţiunea de a înregistra acţiuni per utilizator.

Multicompanie

Enterprise Suite gestionează multiple companii în aceeaşi bază de date şi permite introducerea simultană de înregistrări de la companii diferite fără a fi necesar să se iasă dintr-una ca să se poată intra în cealaltă. În acelaşi timp, toate entităţile companiei (clienţi, articole, echipă de vânzări, etc.) sunt generate o singură dată în baza de date şi pot fi vehiculate prin toate companiile, furnizându-se date financiare pentru fiecare companie în parte. Aceasta asigură viteză de lucru şi economie de spaţiu de stocare a datelor. Mai mult, puteţi efectua control de credit faţă de clienţi-furnizori-debitori-creditori, consolidat la nivel de Grup şi companie.

CRM integrat

Sistemul de gestionare a relaţiilor cu clienţii (Customer Relationship Management - CRM) este integrat cu aplicaţia, într-un mediu şi platformă unice. Acest lucru asigură o imagine globală a informaţiilor clientului, istoricul întregului circuit de vânzări, evitându-se în acelaşi timp dubla înregistrare a clienţilor, cum ar fi de exemplu:

 • Puteţi urmări cu claritate circuitul vânzării  pornind de la un apel telefonic sau de la o întâlnire cu un posibil client, ciclu care evoluează gradual spre o oportunitate de vânzare. Urmăriţi remiterea ofertei iar în final transformaţi oportunitatea într-o factură de vânzare, prin fluxul unic de evenimente.
 • Serviciile pe care le furnizaţi clienţilor dvs pot fi transformate din simple acţiuni din sistem direct într-o factură de servicii prestate. În plus, proiectarea este realizată în aşa fel încât să nu se încarce activitatea dvs comercială cu date de marketing care se referă exclusiv la CRM.

Depozite, locaţii de depozitare, tipuri de stoc

Abilitatea de a monitoriza depozitele în structură ierhică (afişare ca un arbore) pentru vizibilitate crescută. Definirea de locaţii de stocare pentru articole şi starea acestora prin tipuri de stoc (stoc disponibil, control de calitate, ambalare, defecte, etc.).

Rezervare stoc

Rezervarea anumitor cantităţi de bunuri/produse aflate în stoc, din tranzit, din producţie, în timp ce acestea sunt plasate într-o coadă de aşteptare pentru a fi deservite în mod automat.

Unităţi de măsură

Puteţi conecta fiecare articol cu până la 3 grupuri de unităţi de măsură similare şi determina, per articol, care din unităţile de măsură din grup vor fi cele 3 unităţi de măsură oficiale pentru articol. În acest fel, aveţi posibilitatea de a înregistra tranzacţii în orice unitate de măsură aparţinând grupului respectiv (de ex. kilograme, grame, 5kh, 10kg). Stocul articolului va fi afişat în toate cele 3 unităţi de măsură principale.

Liste de preţuri

Aplicaţia poate gestiona liste de preţuri multiple stabilite, prin reguli specifice, pentru anumite perioade de timp determinate. Listele de preţuri sunt interconectate (achiziţii-vânzări) iar preţurile sunt determinate folosind formule de calcul al adaosului comercial (mark-up). Preţurile pot fi setate be baza unei scale şi a unei caracteristici speciale (de ex. mărime). Listele de preţuri sunt activate după reguli de alocare per client sau categorie de clienţi, în funcţie de tipul de document sau de metoda de plată.

Entităţi bazate pe roluri

Desemnarea de roluri pentru fiecare entitate comercială (parteneri comerciali, articole). De exemplu, un partener comercial poate fi caracterizat drept client, furnizor, debitor sau creditor (sau i se pot aloca două sau mai multe roluri comerciale) informaţiile comune existând la nivel central,  completându-se separat, per rol alocat, doar datele suplimentare cum ar fi de exemplu procentele comisioanelor, moduri de plată, ş.a.m.d..

Intermediari/Roluri

Dacă, în afara clienţilor şi furnizorilor, aveţi tranzacţii cu personalul de vânzări, cu încasatorii, subcontractanţii, agenţii, etc., le puteţi aloca roluri de Parte Intermediară. Astfel, orice parte intermediară poate avea tranzacţii de achiziţii, de vânzări, şi ca şi alte tranzacţii financiare.

Scenarii de situaţii

Prin scenarii sunt stabilite toate stările posibile în care se poate afla un document la un moment dat. Pentru fiecare stare se stabileşte ce acţiuni ale aplicaţiei vor fi executate precum şi ce acţiuni vor fi efectuate prin scripting.

Categorii ierarhizate

Dezvoltarea de multiple categorii pentru articole, clienţi, furnizori, conturi cu desfăşurare ierarhică, pentru prezentarea informaţiilor statistice în mod analitic sau centralizator. Categoriile ierarhice sunt utilizate şi pentru crearea de reguli, utilizate în aplicaţie, cum ar fi la politicile comerciale, listele de preţuri, modurile de plată, etc.

Alocări

Setaţi regulile care stau la baza managementului dvs comercial iar aplicaţia, la comanda dvs, le va pune în aplicare în masă. Astfel, nu va fi necesar ca utilizatorii să şi le aducă aminte sau să le introducă una câte una. De exemplu, se va putea defini câte un scenariu diferit de control de credit pentru fiecare categorie de clienţi, să fie definită o listă de preţuri valabilă pentru o anumită categorie de articole şi o anumită categorie de clienţi, să se definească o anumită convenţie de achitare pentru o categorie de clienţi şi o categorie de articole.

Variabile

La fiecare entitate de bază (articole, parteneri comerciali, conturi financiare), există o serie de sumatori. Actualizarea acestora se face prin intermediul variabilelor tranzacţiilor, variabile pe care utilizatorul le poate particulariza conform nevoilor companiei. Sumatorii însumează rezultatele tranzacţiilor la nivel de zi şi sunt utilizaţi atât pentru generarea rapoartelor tipărite sau de ecran privind entităţile.

Grupe de Caracteristici

Căutarea de articole, clienţi, vânzători, agenţi, conturi cu motoare inteligente de căutare. Definiţi grupe de caracteristici de articole / clienţi / furnizori / vânzători / conturi cu tip, dată, text, număr, tabel de valori. Legaţi articolul / clientul / furnizorul / contul de grupa de caracteristici de care aparţine şi introduceţi valorile caracteristicilor relative. Posibilitatea de regăsire a înregistrărilor pe baza valorilor caracteristicilor prin intermediul motoarelor inteligente de căutare. Exemplu:

Sistem Informatic de Management - MIS

Instrumente multiple de informaţii va ajuta compania dvs să obţină ceea ce urmăreşte în final, de ex. informaţii complexe pentru luarea deciziilor corecte de afaceri.  Enterprise Suite furnizează:

 • Instrumente pentru proiectarea rapoartelor (Report Generator) care permit utilizatorilor finali să creeze propriile rapoarte personalizate.
 • Un Sistem de Analiză Managerială cu numeroase rapoarte gata pregătite pentru fiecare subsistem în vederea obţinerii de informaţii statistice. Aceste rapoarte pot fi simplu configurate, în funcţie de nevoile fiecărui utilizator, de însuşi utilizatorul. În plus, acestea pot fi exportate în toate formatele cunoscute de fişiere (xls, txt, bmp, html, jpg etc.). Pentru a câştiga timp, utilizatorul poate exploata posibilitatea de execuţie asincronă a rapoartelor, încât să nu apară întârzieri în fluxul său de lucrări. După terminare, aplicaţia stochează raportul şi notifică fiecare utilizator (printr-o alertă). Există o bogată culecţie de statistici pregătite sub formă de Vizualizări/Grile OLAP, dar puteţi să vă generaţi propriile rapoarte, prin intermediul unor instrumente extrem de uşor de utilizat.
 • Furnizarea directă a imagini afacerii, prin prezentarea evoluţiei economice a acesteia cu mărimi economice care privesc activitatea de business, comercială şi financiară.
 • Indicatori de performanţă a afacerii predefiniţi pentru a fi afişaţi pe desktop-ul utilizatorului.
 • Conturi de referinţă care acumulează date din contabilitate dar şi din conturile financiare pentru ilustrarea mersului consolidat al tuturor companiilor la nivel central. Conturile de referinţă sunt definite de către utilizatori în funcţie de nevoile fiecărei companii.
 • Posibilitatea de creare a rapoartelor, unde fiecare utilizator poate proiecta rapoarte folosind două feluri de instrumente.
 • Generator de rapoarte încorporat.
 • Instrument de generare de rapoarte avansate (visual reporting) cu posibilitatea suplimentară de a interveni îmbunătăţind aspectul estetic al rapoartelor generate.
Funcţionalităţi - Management Financiar

Modulul Management Financiar reprezintă principalul modul din Enterprise Suite, pe baza căruia vor opera celelalte module ca Management Comercial, Contabilitate, etc.  

Scopul acestui modul este să monitorizeze în totalitate datele financiare ale companiei, iar pentru aceasta include:

Gestionare cont comercial (clienţi - furnizori - debitori - creditori) şi mediatori (vânzători – încasatori– alte roluri definite de utilizatori). Gestionează de asemenea disponibilul de numerar, conturile de venituri şi cheltuieli, efecte de comerţ, înregistrări financiare. Proceduri de corespondare înregistrări, retur de încasări/plăţi şi calculul diferenţelor de schimb valutar. Calculul dobânzilor. Gestionează calculul şi acordarea comisioanelor pentru agenţii de vânzari şi încasatorii de numerar.  

Conturi Comerciale/Comercianţi

Comercianţii reprezintă toate entităţile legale sau fizice cu care compania tranzacţionează. Aceste entităţi sunt definite global (Entităţi Intra-Companie) şi le sunt atribuite roluri per companie. Rolurile atribuite acestora sunt de Client, Furnizor, Debitor şi Creditor. Aceşti comercianţi dau imaginea consolidată a unei companii care tranzacţionează cu mai multe roluri în afaceri.

Caracteristici cheie ale Comercianţilor:

 • Management adrese/filiale multiple per Comerciant.
 • Contacte multiple per comerciant.
 • Monitorizare date personale precum: data naşterii, nume soţie, etc. 
 • Conexiune la un grup de caracteristici special şi introducere valori relevante ale acestora în funcţie de nevoile companiei.
 • Posibilitate de sincronizare cu Outlook 
 • Monitorizare conturi bancare
 • Posibilitate de Control Credit
 • Conectare directă şi actualizare contacte CRM.
 • Atribuire roluri per Comerciant
  • Atribuire comerciant la roluri multiple, de ex. un comerciant poate fi şi client şi furnizor.
  • Extragere Rapoarte financiare  per rol al comerciantului, dar şi centralizat pentru datele financiare cumulative ale comerciantului.
  • Posibilitatea de a vizualiza sau printa situaţii comparative intre exerciţii financiare anterioare pentru datele comerciale, utilizând datele financiare ale comerciantului. 
 • Monitorizare Multicompanie pentru Comercianţi
  • Posibilitatea de a introduce un comerciant o singură dată şi de activare a diferitelor roluri per companie.
 • Conexiune cu categorii ierarhice multiple ale comercianţilor.
  • Comerciantul poate fi legat la multiple categorii ierarhice per companie în acelaşi timp. Aceste categorii sunt create într-un format ierarhic de arbore şi  oricare din nivelele acestora poate fi relaţionat cu comerciantul, pentru a-l categorisi/grupa.
  • Utilizarea acestor categorii oferă posibilitatea obţinerii de informaţii şi rapoarte financiare cumulative per companie, pentru oricare nod al categoriei.

Clienţi

Clientul este setat ca şi un comerciant pentru care a fost atribuit rolul de client. Caracteristicile rolului de client sunt:

 • Setare monedă client.
 • Posibilitate de legare a unui client de anumite filiale ale companiei.
 • Atribuire nivel de comision pentru calcul al comisionului de Vânzări pentru vânzători.
 • Identificare zonă de reducere pentru client pentru a aplica scenarii simple de reduceri pentru zone de reducere la articole.
 • Definire procent de reducere per client .
 • Conectare cu multiple categorii ierarhice de clienţi.
 • Conectare cu un grup de caracteristici speciale şi introducerea valorilor pentru aceste caracteristici speciale în funcţie de nevoile companiei.
 • Posibilitatea de a seta un regim diferit de TVA, per adresă client. 
 • Setarea modului de funcţionare a corespondărilor (de ex. facturi cu încasări) per client. Astfel se dă posibilitatea ca, per client, să se stabilească dacă se va face corespondarea iar dacă se va face să se poată stabili dacă aceasta se va propune sau nu automat de către sistem, precum şi dacă  se vor monitoriza aceste corespondări per Vânzător, Brand sau Proiect.
 • Posibilitatea de a defini direct vanzătorul responsabil. Pentru fiecare client, există posibilitatea fie de a i se atribui direct vanzătorul responsabil, fie de a se defini seturi de reguli de atribuire a vânzătorului unde per articol, categorie articol, client sau categorie clienţi va fi alocat, de fiecare dată, un alt vânzător .
 • Posibilitatea de a atribui direct o listă de preţuri de vânzare. În acest fel, fiecare client poate avea propria listă de preţuri, sau, printr-o atribuire de seturi de reguli există posibilitatea valabilităţii mai multor liste de preţuri pentru acelaşi client, în acelasi timp, dar pentru diferite metode de plată şi tipuri de document.
 • Definire termeni de plată pentru client, cu posibilitatea de a seta un acord diferit pentru valoarea netă a documentului şi un alt acord pentru TVA. Termenul de plată poate fi unic pentru un client sau poate varia urmând regulile atribuite per articol, categorie articol, document de vânzări sau filială a companiei.
 • Alegere scenariu de Control Credit care se va aplica la client dar şi posibilitatea de a schimba limitele propuse în acest scenariu. Scenariile de Control Credit, care vor fi executate, sunt setate parametric şi pot:
  • fi calculate folosind formule de calcul complexe  (de ex. sold client + valoare efecte de comerţ)
  • privi una din companiile din baza de date sau toate companiile, sau chiar şi suma tranzacţiei curente
  • fi executate fie pentru rolul de client, fie pentru toate datele financiare ale comerciantului
 • Afisare date financiare clienţi care includ indicatori financiari şi afişează mărimile financiare ale clientului per zi/ săptămână/ lună / semestru / sau pentru întregul exerciţiu financiar.
 • Toate caracteristicile clientului pot fi fie diferenţiate pe companie, fie aceleaşi pentru toate companiile, dacă este selectat parametrul “Folosire în toate Companiile”.

Furnizori

Drept Furnzor este definit un Comerciant căruia i-a fost atribuit rolul de furnizor. Rolul de furnizor are următoarele caracteristici:

 • Setare monedă furnizor.
 • Posibilitate de legare a unui furnizor cu anumite filiale ale companiei.
 • Setare procent de reducere per furnizor.
 • Conectare cu multiple categorii ierarhice de furnizori.
 • Conectare cu un grup de caracteristici speciale şi introducerea valorilor caracteristicilor speciale în funcţie de nevoile companiei.
 • Posibilitatea de a seta un regim diferit de TVA per adresă furnizor precum şi adresele furnizorului care sunt active per companie.
 • Setare mod de funcţionare a corespondării (de ex.  facturi cu plăţi) per furnizor. Astfel se dă posibilitatea ca, per furnizor, să se stabilească dacă se va face sau nu corespondare, iar dacă se face să se stabilească dacă va fi propusă sau nu automat  de către sistem, precum şi dacă corespondările vor fi urmărite per reprezentant, Brand sau proiect.
 • Posibilitatea de a defini direct reprezentantul responsabil. Pentru fiecare furnizor există posibilitatea fie să se atribuie direct reprezentantul, fie ca pe baza unui set de reguli de atribuire a reprezentantului, unde per articol, categorie articol, furnizor sau categorie furnizor se va atribui un reprezentant diferit de fiecare dată.
 • Posibilitatea de a atribui direct o listă de preţuri de achiziţii. În acest fel, fiecare furnizor poate avea propria listă de preţuri sau, prin intermediul unor seturi de reguli de atribuire să fie valabile diferite liste de preţuri pentru acelaşi furnizor, în acelasi timp, dar pentru diferite metode de plată şi tipuri de documente.
 • Definire termeni de plată ai furnizorului, cu posibilitatea de a seta un acord diferit pentru valoarea netă a documentului şi un alt acord pentru TVA. Termenul de plată poate fi unic pentru un furnizor sau poate varia urmând regulile atribuite ca document de achiziţii şi filială a companiei.
 • Toate caracteristicile furnizorilor pot fi fie diferenţiate per companie, fie pot fi aceleaşi pentru toate companiile dacă parametrul “Folosire în toate Companiile” este selectat.

Debitori / Creditori

Drept Debitor sau Creditor este definit un comerciant căruia i-a fost atribuit  rolul de debitor sau de creditor. Caracteristicile acestor roluri includ:

 • Setare monedă de debitor sau de creditor.
 • Posibilitate de legare a unui debitor sau creditor cu anumite filiale ale companiei
 • Conectare cu multiple categorii ierarhice de debitori/creditori.
 • Conectare cu un grup de caracteristici speciale şi introducerea valorilor caracteristicilor speciale în funcţie de nevoile companiei.
 • Posibilitatea de a seta un regim diferit de TVA per adresă debitor/creditor precum şi adresele debitorului/creditorului care sunt active per companie
 • Toate caracteristicile debitorilor/furnizorilor pot fi fie diferenţiate per companie, fie pot fi aceleaşi pentru toate companiile dacă parametrul “Folosire în toate Companiile” este selectat.

Intermediari

Intermediarii reprezintă o entitate care are scopul gestionării a tot ce participă la o tranzacţie. Un intermediar are consistenţă din momentul în care i se atribuie un rol (de ex. rolul de vânzător, încasator de numerar, subcontractor, reprezentant, etc.) şi poate fi disponibil în unele sau în toate companiile din sistem. Rolurile care sunt alocate intermediarilor sunt parametrice şi pot fi setate conform nevoilor companiei.

 

Caracteristicile de bază ale Intermediarilor sunt:

 • Conexiune cu un cont comercial. Dacă intermediarul este legat de un cont comercial, atunci se obţine posibilitatea de a se urmări intermediarul şi cu date financiare (fişă, balanţă, etc.)
 • Conectare cu multiple categorii ierarhice de intermediari.
 • Setarea monedei intermediarului.
 • Conectare cu un grup de caracteristici speciale şi introducerea valorilor caracteristicilor speciale în funcţie de nevoile companiei.
 • Pentru fiecare linie de document (de achiziţii, de vânzări, de inregistrări financiare), există posibilitatea de a defini intermediari multipli.

În funcţie de tipul rolului alocat intermediarului, pot fi setate şi următoarele caracteristici:

Vânzător

 • Posibilitatea de a lega un vânzător de anumite filiale ale companiei.
 • Conectarea cu multiple categorii ierarhice de vanzători.
 • Conectare cu un grup de caracteristici speciale şi introducerea valorilor caracteristicilor speciale în funcţie de nevoile companiei.
 • Setarea modului de calcul al comisioanelor de vânzări la care sunt definite treptele ţintă şi procentele de comision.
 • Setarea modului de calcul al comisioanelor per facturi încasate la care sunt definite treptele ţintă şi procentele de comision.
 • Setarea unui scenariu de comisioane unde se dă posibilitatea de seta diferite trepte şi procente de comisioane pentru grupe de articole şi grupe de clienţi.
 • Posibilitatea de a monitoriza Managerul de Vânzări, unde pot fi setate:
  • Procentele din comisioanele de vânzări ale fiecărui vânzător care vor fi atribuite managerului 
  • Procentele din comisioanele de încasări ale fiecarui vânzător care vor fi atribuite managerului
  • Selectarea modului de calcul al comisioanelor de vânzări unde sunt setate treptele ţintă şi procentele comisioanelor
  • Selectarea modului de calcul al comisioanelor pentru facturi încasate unde sunt setate treptele ţintă şi procentele comisioanelor
 • Toate caracteristicile vânzătorilor pot fi diferenţiate per companie sau pot fi aceleaşi la toate companiile, dacă este selectat parametrul “Utilizare în toate companiile”

Încasator

 • Posibilitatea de a lega încasatorul de anumite filiale ale companiei
 • Legarea cu multiple categorii ierarhice de încasatori
 • Legarea cu un grup de caracteristici speciale şi introducerea valorilor pentru aceste caracteristici speciale conform nevoilor companiei
 • Toate caracteristicile încasatorilor pot fi diferenţiate per companie, sau pot fi aceleaşi la toate companiile, dacă este selectat parametrul “Utilizare în toate companiile”

Alte roluri

Alte tipuri de roluri care există sunt parteneri, subcontractanţi, tehnicieni, parteneri principali, etc. Pentru aceste tipuri de roluri, caracteristicile care sunt monitorizate includ:

 • Posibilitatea de a lega intermediarul de anumite filiale ale companiei
 • Legarea de multiple categorii ierarhice
 • Legarea la un grup de caracteristici speciale şi introducerea valorilor pentru aceste caracteristici speciale conform nevoilor companiei
 • Toate caracteristicile intermediarilor pot fi diferenţiate per companie, sau pot fi aceleaşi la toate companiile dacă este selectat parametrul “Utilizare în toate Companiile”.

Conturi de lichidităţi

Prin conturile de lichidităţi este monitorizat disponibilul de lichidităţi ale companiei (numerar, conturi bancare, efecte comerciale, carduri bancare).  Aceste conturi pot fi debitate sau creditate în funcţie de tranzacţiile financiare înregistrate în aplicaţie.  Acest subregistru (sub-ledger) va furniza companiei informaţii complete despre disponibilul său de lichidităţi, fără a fi necesar să se actualizeze conturile contabile, pentru a obţine aceste informaţii.

 

Caracteristicile funcţionale de bază ale Conturilor de Lichidităţi includ:

 • Conturile de lichidităţi pot fi disponibile unei anumite companii sau tuturor companiilor din sistem.
 • Conturile de lichidităţi pot fi disponibile unei anumite filiale a companiei sau tuturor filialelor companiei.
 • Asignarea de categorii ierarhice multiple pentru Conturile de Lichiditati
 • Legarea cu multiple categorii ierarhice de conturi financiare
 • Setarea monedei contului de lichidităţi
 • Legarea cu  un grup de caracteristici speciale şi introducerea valorilor pentru aceste caracteristici speciale conform nevoilor companiei. 
 • Legarea cu un cont bancar în cazul în care categoria contului de lichidităţi este corespondentă 
 • Conturile de lichidităţi sunt actualizate de către înregistrările care sunt introduse la înregistrările financiare.

Conturi financiare

Prin intermediul Conturilor financiare, compania poate avea o imagine completă a propriilor rezultate dar şi a sumelor de plată sau de încasat previzionate (impozite, reţineri, suprataxe). Pentru companiile care folosesc conturi de registru de venituri /cheltuieli, conturile financiare reprezintă în acelaşi timp şi categoriile de venituri şi cheltuieli care sunt imprimate în registrele lor oficiale.

 

Caracteristicile funcţionale de bază ale conturilor financiare includ:

 • Conturile financiare pot fi alocate unei anumite companii sau tuturor companiilor din sistem
 • Conturile financiare pot fi alocate unei anumite filiale  a companiei sau tuturor filialelor companiei.
 • Legarea cu multiple categorii ierarhice de conturi financiare
 • Legarea cu un tip de cont (venit, cheltuială, TVA, Impozit, Reţinere, Suprataxă, Cost vânzări). 
 • Setarea monedei contului financiar
 • Legarea cu o grupă de caracteristici speciale şi introducerea valorilor caracteristicilor speciale conform nevoilor companiei
 • Alocarea conturilor financiare la categorii de clienţi, furnizori şi articole
 • Conturile financiare sunt actualizate de către înregistrările care sunt introduse la înregistrările financiare

Înregistrări financiare

Drept înregistrări financiare sunt considerate înregistrările care au de a face cu tranzacţii  de încasări, plăţi, venituri, cheltuieli, cheltuieli de import, alte tranzacţii de lichidităţi, alte tranzacţii clienţi/furnizori/debitori/creditori.

 

Caracteristicile funcţionale de bază ale înregistrărilor financiare includ:

 • Posibilitatea de a introduce toate tipurile de înregistrări financiare dintr-un singur loc de înregistrare
 • Posibilitatea de a gestiona carduri de credit cu detalierea ratelor şi afişarea informaţiilor prin intermediul rapoartelor tipărite
 • Posibilitatea de a actualiza diferite entităţi ale managementului financiar (clienţi, furnizori, conturi de lichidităţi, cheltuieli, etc.) printr-o înregistrare financiară
 • Posibilitatea de a introduce o înregistrare financiară în orice monedă, indiferent de cea a conturilor afectate de această înregistrare
 • Repartizarea sumelor la fiecare linie a înregistrării financiare, la una sau mai multe Mărci sau la unul sau mai multe proiecte-operaţiuni
 • Stabilirea, pentru fiecare tip de înregistrare financiară, a seriilor de documente permise a fi utilizate
 • Posibilitatea de a stabili formularele rapoartelor tipărite per tip de înregistrare financiară, pentru a se putea tipări înregistrarea pe hârtie pretiparită sau nu
 • Verificare sold (control de credit) la introducerea înregistrărilor
 • Posibilitatea de a anula înregistrări
 • Afişarea tuturor înregistrărilor legate de înregistrarea financiară 
 • Definirea de conturi implicite per tip de document, tip de entitate (de ex. numerar, efecte comerciale, etc), companie şi filială
 • Prin intermediul înregistrărilor create în subregistrul înregistrărilor financiare, sunt actualizate şi conturile participante de lichidităţi şi financiare,  în funcţie de modul în care este setat tipul de înregistrare financiară utilizat de fiecare dată
 • Tipul tranzacţiei de lichidităţi contribuie la crearea de rapoarte financiare, fără a fi nevoie de intervenţia modulului de Contabilitate, în ceea ce priveşte: disponibilul de lichidităţi,  numerar şi de efecte comerciale,  tranzacţii de venituri şi cheltuieli, impozite, reţineri, suprataxe, etc
 • Posibilitatea de selecţie multiplă a efectelor comerciale pentru o rapidă introducere, în sistem, a tranzacţiilor efectelor comerciale
 • Procedură de retur al unui efect comercial, la un client, prin care aplicaţia preia sarcina de a anula corespondările existente şi creează automat altele noi, în cazul în care este primit un nou efect comercial care înlocuieşte un altul primit anterior.

Efecte comerciale

 • Sistemul oferă posibilitatea de a avea tranzacţii de efecte comerciale utilizând toate modalităţile de care are nevoie o companie pentru a le primi, transfera, returna, etc. pe baza modului în care sunt proiectate tipurile de tranzacţii de efecte comerciale şi a stărilor permise, pentru efectele comerciale, pe care le asigură aplicaţia.
 • Gestionează tipuri de efecte comerciale cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, dar oferă posibilitatea şi de a defini tipuri noi de efecte comerciale
 • Sistemul oferă posibilitatea de a vedea starea efectelor comerciale şi de a le gestiona dintr-un singur ecran de afişare
 • Sistemul oferă posibilitatea achitării parţiale a efectellor comerciale, adică se dă posibilitatea achitării în tranşe a valorii unui efect comercial, daca utilizatorul decide să facă astfel
 • Este oferită posibilitatea de a selecta în masă efectele comerciale, fie în scopul transferului lor către o terţă parte, fie în scopul achitării acestora
 • Sistemul suportă emiterea computerizată a efectelor comerciale / cecurilor
 • Posibilitatea de a utiliza două sau mai multe portofolii
 • Se dă posibilitatea de a utiliza un efect comercial al unui anumit client pentru achitarea datoriilor mai multor clienţi (de ex. ale reprezentanţilor/agenţilor)

Bănci

În acest modul se definesc băncile cu care compania colaborează sau care sunt conectate cu efectele comerciale.

 

Caracteristicile funcţionale de bază sunt:

 • Setare sucursale ale băncii
 • Definire conturi bancare per sucursale bancare
 • Legarea contului de o anumită companie sau de o anumită filială a companiei
 • Posibilitatea de a monitoriza băncile dintr-un anumit meniu specific şi de a le gestiona la conturile bancare
 • Se dă posibilitatea de afişare a datelor financiare bancare

Management de Proiecte

În acest modul pot fi monitorizate proiectele pe care o companie le preia fie pentru clienţi fie pentru ea însăşi ca proiecte interne. Acest modul are scopul de a monitoriza analitic toate fazele şi operaţiunile din care este constituit un proiect şi informarea detaliată, la nivel de operaţiune, în privinţa tranzacţiilor care au fost introduse în sistem (înregistrări de vânzări, de achiziţii, financiare şi operaţiuni CRM).

 

Caracteristicile funcţionale de bază ale Managementului de Proiecte sunt:

 • Relaţionarea proiectului cu clientul respectiv
 • Date de început şi de sfârşit ale proiectului 
 • Setarea tipului de proiect, specificând dacă acesta va fi unul intern, extern sau un model
 • Prin intermediul meniului de introducere a proiectelor, utilizatorul poate monitoriza starea unui proiect,  adică vede dacă este în curs de execuţie, în suspensie, anulat sau aşteaptă aprobarea
 • Există posibilitatea de a seta un proiect ca fiind principal, de a lega mai multe proiecte de un proiect principal şi de a extrage date fie pentru subproiecte fie pentru proiectul principal.
 • Setarea unui calendar de proiect pentru stabilirea zilelor libere, a zilelor de lucru şi a orelor de lucru diferite per proiect
 • Fiecare proiect este constituit din operaţiuni, iar pentru fiecare operaţiune se pot defini:
  • Datele de început şi de sfârşit
  • Starea unui proiect  (schiţă, în curs de execuţie, în suspensie, anulat, terminat)
  • Procentul de execuţie a operaţiunii
  • Setarea unei operaţiuni ca fază constituită din sub-operaţiuni
 • Posibilitatea de a gestiona proiecte în documente de vânzare per client şi per linie de articol. Valoarea proiectului poate fi distribuită per linie de articol
 • Sistemul dă posibilitatea de a vizualiza şi tipări mai multe rapoarte Statistice şi Financiare pentru proiecte
Funcţionalităţi - Management Comercial

Articole

La entitatea Articole se introduc toate articolele, serviciile şi mijloacele fixe care participă la tranzacţiile companiei.

 

Principalele caracteristici ale articolelor sunt:

 • Posibilitatea de a determina, la nivel de companie, articole de depozit, servicii şi mijloace fixe cu diferite caracteristici per tip şi companie.
 • Trei grupuri de unităţi de măsură per articol şi determinarea celor trei unităţi de măsură de baza care asigura flexibilitate în:
  • Monitorizare stoc depozit in cele 3 unitati de masura care pot fi diferite per companie 
  • Diferenţerea relaţiilor între unităţile de măsură per companie 
  • Înregistrarea schimbărilor în orice modul referitor la tipul unităţilor de măsură. 
  • Urmărire simultană a articolului folosind lotul si numărul serial. 
  • Structură arborescentă pentru clasificare articole, la nivel de supra-companie şi per companie, cu opţiunea de a încadra un articol în categorii multiple în acelaşi timp. 
  • Caracteristici specifice. Posibilitatea de a determina până la 3 caracteristici per articol. Aceste caracteristici pot fi culoare, mărim, stil, etc. Fiecare caracteristică poate avea valori predeterminate,  de ex. mărimea poate fi urmărită ca Mică, Medie, Mare, în timp ce valoarea la momentul schimbării articolului poate fi setată pentru altă caracteristică. Când caracteristicile au valori predeterminate, acestea pot fi diferite în funcţie de companie.
  • Posibilitatea de a combina caracteristici specifice şi unităţi de măsură pentru a acoperi diferite nevoi comerciale, cum ar fi calculul de metri cubi sau pătraţi, la introducerea schimbărilor în vânzări/ achiziţii/ depozit.
  • Un grup de caracteristici care monitorizează şi grupează diferite caracteristici, în timp ce este posibil să se:
   • desemneze valorile per caracteristică şi articol;
   • să fie exploatate prin motoarele de căutare articol.
  • Monitorizare simultană a stocului per lot/ număr serial/ caracteristică.
  • Informaţii dimensiune, greutate şi volum per articol pentru calculul automat al acestora la vânzare, pe baza cantităţii vândute.
  • Denumire dinamică a corelărilor articolului prin formule de relaţii determinate pe baza nevoilor companiei. 
  • Stabilire de scenarii pentru verificarea disponibilităţii articolelor de depozit cu opţiunea de diferenţiere per companie şi per articol. 
  • Diferite metode de verificare a disponibilităţii articolelor pentru loturi şi caracteristici. 
  • Monitorizarea articolelor compuse sau a colecţiilor cu defalcarea componentelor şi opţiunea de a seta coeficienţi pe componente pentru a determina costul sau preţul de vânzare .
  • Gestionarea a 9 preţuri şi 3 adaosuri comerciale per articol şi companie, cu istoric. Aceste preţuri sunt activate prin gestionarea listelor de preţuri de achiziţii şi vânzări.
  • Posibilitate de reajustare a preţurilor articolelor pe baza adaosurilor comerciale prin sistemul de achiziţi.
  • Stabilire procent de reducere articol.
  • Stabilire zonă de reducere articol pentru reduceri într-o categorie de articole pretabilă pentru o categorie de client. 
  • Stabilire a 6 coeficienţi suprataxă pentru calcule compuse & alocări suprataxe achiziţie & vânzări.
  • Opţiunea de a aplica diferite metode de evaluare articol (FIFO, LIFO, greutate medie, solduri succesive, ultimul preţ de achiziţie, cost standard).
  • Opţiunea de a interzice vânzarea unui articol.
  • Stabilire limită comandă de achiziţie, limită de securitate şi stoc dorit. 
  • Selecţie nivel comision pentru calcul comisioane vânzători.

Liste de preţuri şi Reduceri

 • Stabilire liste de preţuri, în care preţul de vânzare decurge din:
  • preţurile din fişă articol;
  • preţurile de cost bazate pe orice metodă de evaluare;
  • o listă de preţuri existentă deja din aplicarea metodelor de calcul compuse.
  • o formulă între preţul selectat şi adaosurile comerciale ale articolului. 
 • Liste de preţuri în monedă străină pentru cazurile tranzacţiilor externe.
 • Diferite versiuni de liste de preţuri şi reguli multiple în fiecare versiune pentru gestionarea usoară a nevoii de preţuri diferite, în funcţie de timpul şi schimbarea categoriei articolului vândut.
 • Diferenţiere de preţ per gamă, cantitate vândută sau caracteristică specifică (culoare/ mărime).
 • Determinare dinamică a regulilor pentru căutarea unui preţ. 
 • Activare listă de preţuri în funcţie de:
  • comerciant sau categorie comerciant;
  • tip document suportat;
  • termen de plată.
 • Posibilitatea de a recomanda formule de reducere în ceea ce priveşte documentul justificativ:
  • Articol
  • Client
  • Combinaţie articol şi client (regulă zonă de reducere)
  • Termen de plată
  • Utilizator
  • Document justificativ
  • Listă de preţuri cu prezentarea tuturor informaţiilor per linie articol şi total document justificativ.

Documente Justificative/ Parametrizare

 • Opțiunea de a genera tipuri supra-companie pentru documente justificative de vânzări, achiziții și depozit, acoperind întreaga gamă de activitate comercială:
  • Oferte și comenzi de achiziții
  • Avize de expediție și note de livrare
  • Facturi și note de credit
  • Facturi și servicii prestate
  • Inventare, deficite și surplusuri etc.
 • Activare tip document justificativ per companie cu stabilirea formularelor de listare per companie și sucursală
 • Determinare dinamică proprietăți per tip de document justificativ cu opțiune de diferențiere:
  • metodă de actualizare și funcționare numere seriale, loturi, caracteristici;
  • participarea sau nu a verificărilor predeterminate, setate în aplicație (de ex., calcul volum și greutate articole în documente justificative)
  • aplicare scenarii pentru determinarea tipului specific de gestionare a acțiunilor și verificărilor predeterminate.
 • Legare documente justificative la un anumit tip de stoc.
 • Exploatare și generare factori pentru actualizarea entităților în documente justificative.
 • Determinare dinamică a tipurilor de schimbări pentru a determina actualizările entităților implicate în documentele justificative:
  • Părți tranzacționale
  • Articole depozit
  • Intermediari
 • Diferențiere actualizări pentru combinațiile tipurilor de linii (articol obișnuit, articol garanție, etc.) și natura articolelor (articol, serviciu, etc.).

Documente pentru depozit

Documentele justificative de depozit sunt folosite de aplicaţie pentru actualizarea articolelor cu înregistrări referitoare la achiziţii - vânzări

 

Principalele caracteristici ale documentelor justificative pentru articole sunt:

 • Înregistrare tip mişcări: inventar, transfer intern, intrare, ieşire, costuri, compunere, descompunere, transfer intern via tranzit, regularizare inventar
 • Formatare ecran de înregistrare per tip de document justificativ. 
 • Înregistrare document justificativ la nivel de companie/ sucursală/ locaţie.
 • Căutare articol pe baza codurilor alternative.
 • Posibilitatea de schimbare a tipului de linie în documentul justificativ pentru diferite actualizări ale articolelor. 
 • Executare verificări sold determinate în documentele justificative.
 • Selecţie intermediari multipli per linie în documentul justificativ. 
 • Posibilitatea de a executa transformare flux de lucru prin documentul justificativ sau la finalizarea acestuia.
 • Posibilitate de determinare detalii client şi adresă de destinaţie pentru listarea documentelor justificative care conţin date ale terţilor. 
 • Posibilitatea de a lega documentul justificativ cu un proiect sau posibilitatea de a lega fiecare linie din documentul justificativ cu unul sau mai multe proiecte.
 • Calcul total volum, greutate şi suprafaţă articole în documentul justificativ.

Documente pentru vânzări

Documentele justificative de  vânzări se referă la clienţi sau debitori şi includ articole de depozit.

 

Principalele caracteristici ale documentelor justificative de vânzări sunt:

 • Înregistrare documente justificative de tipul: Comandă, Ofertă, Factură, Aviz de însoţire, Factura Credit, Factura Servicii Oferite, Chitanţă de plată, Bon fiscal vânzare, Factură retur.
 • Formatare ecran înregistrare per tip document justificativ. 
 • Înregistrare document justificativ la nivel de companie/ sucursală/ locaţie.
 • Înregistrare linie în oricare din unităţile de măsură incluse în grupele de unităţi atribuite articolului. 
 • Căutare articol pe baza codurilor alternative.
 • Posibilitate de schimbare tip linie în documentul justificativ pentru diferite actualizări ale articolelor (de ex., linie tip garanţie sau cadou).
 • Executare verificări sold determinat în documentul justificativ.
 • Gestionare tranzacţii triangulare cu opţiunea de a determina, în fiecare document justificativ, comanda de la un tertţ, livrarea la un client, cu posibilitatea de a schimba detaliile de destinaţie.
 • Posibilitatea de a executa o transformare flux de lucru cu documentul justificativ sau la finalizarea acestuia. 
 • Propunere automată a preţurilor de vânzare pe baza regulilor aplicabile ale listelor de preţuri vânzări. 
 • Calcul automat al tuturor reducerilor de vânzări necesare. 
 • Gestionarea documentelor justificative în monedă străină, cu posibilitatea de a stabili o monedă de tranzacţie diferită de cea a clientului şi de cea din registrul companiei. 
 • Posibilitatea de a genera documente de previzionări şi de stornare a acestora pentru documentele neînchise.
 • Administrare suprataxe de vânzare aplicate la totalul documentului sau setarea de suprataxe diferite per linie de document.
 • Administrare taxe şi reţineri.
 • Propunere automată a vânzătorului în document dar şi a vânzătorului care corespunde pentru fiecare articol din document.
 • Posibilitatea de a conecta documentul cu un proiect şi o operaţiune sau de a conecta mult mai detaliat fiecare linie din document la unul sau mai multe proiecte şi operaţiunile la care se referă.
 • Calculul volumului total, al greutăţii şi suprafeţei pentru articolele din document.
 • Posibilitatea de corespondare directă la înregistrarea articolului de închidere şi de intervenţie manuală în corespondare dacă este necesar.
 • Vizualizarea tuturor documentelor relevante faţă de un document, indiferent dacă sunt cele din care a fost generat acesta sau cele care au fost generate din acesta.
 • Posibilitatea de definire a mai multor intermediari per linie de document.
 • Termeni de plată per articol vândut.
 • Utilizatorul poate modifica înregistrările cu termeni de plată, în timpul introducerii tranzacţiei.

Documente de achiziţii

Documentele de achiziţii privesc furnizorii sau creditorii şi cuprind Articole de stoc.

 

Caracteristicile de bază ale Documentelor de achiziţii se referă la:

 • Înregistrare documente de tip: Ofertă, Comandă, Factură, Aviz de însoţire,  Factură de retur, Factură de servicii, Factură creditoare servicii.
 • Posibilitatea de formatare a ecranului de introducere per tip de document.
 • Introducere document pentru o anumită companie/ sucursală/ poziţie.
 • Introducere în linia de document a oricăreia din unităţile de măsură ce sunt incluse în grupurile de unităţi de măsură alocate articolului.
 • Căutare articol pe bază de coduri alternative.
 • Posibilitatea de a modifica tipul liniei din document pentru a actualiza articolele în mod diferit (de ex. pentru articole oferite ca şi cadouri sau pentru ambalajele returnabile etc.).
 • Aplicarea tuturor verificărilor de stoc care au fost definite la document.
 • Administrare tranzacţii în triunghi cu posibilitatea definirii la fiecare document a comenzii de la un comerciant, expedierii la un furnizor cu posibilitatea modificării datelor destinaţiei.
 • Posibilitatea de a executa un flux de transformare din acest document sau la definitivarea acestuia.
 • Propunere automată a preţurilor de achiziţie pe baza regulilor listelor de preţuri de achiziţie valabile, a ultimului preţ de achiziţie al articolului, a ultimului preţ de achiziţie al furnizorului.
 • Calcul automat al tuturor reducerilor necesare.
 • Documente de monedă străină cu posibilitatea de a seta o monedă a tranzacţiei diferită de cea cu care tranzacţionează de obicei furnizorul sau de cea în care compania tipăreşte situaţiile oficiale.
 • Posibilitatea de a crea documente de previziuni şi de a le storna pentru documentele care au sume restante.
 • Suprataxe de achiziţie aplicate la  totalul documentului sau setarea de suprataxe diferite per linie de document.
 • Administrare de taxe şi suprataxe şi reţineri.
 • Propunere automată a reprezentantului furnizorului.
 • Posibilitatea de a conecta documentul cu un proiect şi o operaţiune sau de a conecta mult mai detaliat fiecare linie din document la unul sau mai multe proiecte şi operaţiuni la care se referă.
 • Calculul volumului total, al greutăţii şi suprafeţei pentru articolele din document.
 • Posibilitatea de corespondare directă la înregistrarea documentului de închidere şi de modificare manuală a propunerii de corespondare, dacă este necesar.
 • Afişarea tuturor documentelor relevante faţă de documentul curent, indiferent dacă sunt cele din care a fost generat acesta sau cele care au fost generate de către acesta.
 • Posibilitatea de a defini multipli intermediari per linie de document.
 • Utilizatorul poate modifica înregistrări cu termeni de plată, în timpul introducerii tranzacţiei.

Evaluare Cost stocuri şi Cost ieşiri

 • Posibilitatea de a calcula date de cost pe bază de scenarii neoficiale de calcul, pentru a ajuta la adoptarea deciziilor.
 • Urmărirea Costului pe baza metodelor de Evaluare a stocului (medie ponderată, FIFO, LIFO, cost standard, ultimul cost de achiziţie, stocuri succesive).
 • Toate cerinţele legale şi oficiale ale companiei, în ceea ce priveşte calculaţia de cost al stocurilor,  sunt acoperite cu ajutorul rapoartelor anuale, lunare şi trimestriale. Sistemul oferă de asemenea şi instrumentele necesare producerii propriilor rapoarte de către orice companie.
 • Metodă predefinită de evaluare a stocurilor cu posibilitatea de diferenţiere la nivel de articol şi companie.
 • Calcul al valorii  evaluate a stocului pentru orice dată calendaristică, fără vreo limitare faţă de modelul de calculaţie al companiei.
 • Actualizare online a ultimului preţ de achiziţie şi a mediei preţului de achiziţie pentru perioada ultimelor 12 luni.
 • Procese automate de creare a documentelor de previziuni care să fie incluse în calculul costului expedierilor cu facturi neemise de vânzări şi achiziţii.
 • Calculaţie cost de ieşire prin intermediul procedurilor automate bazate pe modele de calculaţie şablon.
 • Posibilitatea de calcul al elementelor de cost pe baza modelelor de calculaţie neoficiale utilizate pentru informare managerială şi luarea deciziilor.
 • Calculul costului stocului rămas pe baza tuturor metodelor de evaluare.
 • Distincţie dinamică la configurarea costului de ieşire a articolelor (distrugeri, cadouri, etc.) conform nevoilor specifice ale activităţii companiei.

Caracteristici speciale ale articolelor (Culoare / Mărime / Stil)

 • Caracteristicile speciale sunt folosite la gruparea după maxim 3 caracteristici speciale ale articolelor, caracteristici pe care compania le urmăreşte.
 • Posibilitatea de a ţine stoc per caracteristică specială.
 • Aceste caracteristici de articole adaugă o funcţionalitate aparte articolelor cu care sunt conectate şi le însoţesc peste tot în aplicaţie.
 • Aceste caracteristici pot fi de un tip specific (Alfanumeric, Real, Numeric, Dată-Timp, Întreg, Boolean, Valoare tabelară). Un exemplu pentru ultimul caz este tabelul Măsuri Generale.
 • Posibilitatea de a alege anumite valori ale caracteristicii speciale, pentru fiecare caracteristică specială  pe care o au articolele.
 • Posibilitatea de a exclude anumite valori per caracteristică specială, prin alegerea unei „Combinaţii de Caracteristici” per companie/companii.
 • Posibilitatea de a seta limite pentru vânzări şi/sau achiziţii per combinaţie de caracteristici.
 • Posibilitatea de a lega caracteristicile articolului de o caracteristică de referinţă.
 • Maparea valorilor unei caracteristici de referinţă cu valorile caracteristicii articolului.
 • Posibilitatea de activare a descrierilor alternative care sunt relaţionate cu caracteristicile articolului.
 • Definire de descrieri alternative pentru fiecare valoare a caracteristicii.
 • Flexibilitate în procesul de facturare prin afişarea unui tabel matricial per caracteristică specială.
 • Diferenţierea preţurilor articolului per caracteristică specială prin utilizarea listei de preţuri.
 • Posibilitatea de a seta un cod de bare per combinaţie de caracteristici şi utilizarea acestora pentru a selecta articolul în timpul facturării.
 • Posibilitatea de a compune coduri de bare de articol folosind valorile per caracteristică specială.
 • O mulţime de rapoarte/tipăriri pentru obţinerea de informaţii financiare per caracteristică specifică a articolelor.
 • Date financiare per caracteristică specială de articol, la nivel de  companie/filială. 

Loturi

 • Posibilitatea de a administra Loturi per Articol, având şi opţiunea de a analiza articolul după caracteristicile speciale şi Număr Serial.
 • Posibilitatea de a seta un contor pentru generarea automată codurilor de Loturi.
 • Posibilitatea de a seta un cod alternativ de Lot.
 • Posibilitatea de a urmări Data Producţiei, Data Expirării, Zile Rezervare a Expedierii (înainte de Data Expirării).
 • Posibilitatea de definire a ciclului de monitorizare a Loturilor (de ex. urmărirea Loturilor la achiziţii sau numai la vânzări, sau la ambele) per companie.
 • Propunere automată a Lotului pentru Tranzacţii/Consumuri:  Ordine de Prioritate pentru Lotul care va fi scos din Depozit faţă de altul, în timpul procesului de facturare/consum (FIFO automat, FIFO propus, LIFO automat, LIFO propus, etc.).
 • Date Financiare (imagine analitică ) per Lot.
 • Rapoarte pentru urmărirea şi controlul Loturilor, Balanţa de Depozit Loturi.
  • Balanţă de Depozit Loturi.
  • Raport analiză Lot per Client.
  • Raport analiză Lot per Furnizor.
  • Fişă tranzacţii Loturi.

Numere Seriale

 • Posibilitatea de setare a unui contor automat pentru generarea de Cod de Număr Serial.
 • Posibilitatea de setare a unui Cod alternativ la Numărul Serial.
 • Posibilitatea de urmărire a Loturilor şi Numărului Serial pentru acelaşi articol.
 • Posibilitatea de urmări Data Producerii şi Data Expirării.
 • Parametrizarea Stărilor Numărului Serial şi definirea succesiunii pentru aceste stări.
 • Posibilitatea de definire a ciclului de urmărire a Numărului Serial (de ex. Urmărirea Numărului Serial în circuitul de Achiziţie sau doar în circuitul de Vânzare sau în ambele) per companie.
 • Propunere automată în Tranzacţii / Consumuri:  Ordinea de prioritate a Numărului Serial care va fi expediat înaintea altora în timpul procesului de facturare/consum (FIFO automat, FIFO propus, LIFO automat, LIFO propus, etc.)
 • Date Financiare (imagine analitică ) per Număr Serial
 • Rapoarte pentru urmărirea şi controlul Numerelor Seriale
  • Balanţă de Depozit Număr Serial
  • Situaţie de Verificare Număr Serial per Client.
  • Situaţie de Verificare Număr Serial per Furnizor.
  • Fişă tranzacţii Număr Serial.

Dosare de Importuri

Acest modul urmăreşte procesul de achiziţie a articolelor din străinătate şi are scopul de a centraliza documentele de achiziţii, recepţii şi cheltuieli, iar după ce sunt distribuite cheltuielile la articolele fiecărui dosar să fie generate tranzacţii de calcul al costului în depozit.

 

Principalele caracteristici ale dosarelor de import sunt:

 • Posibilitatea de a actualiza dosarul de Import cu toate acţiunile de business care sunt efectuate în cadrul importului (cum ar fi oferte, avansuri,  facturi de discount pentru volum tranzacţii) astfel încât toate înregistrările relevante să fie colectate în interiorul unui anumit „dosar” per import.
 • Recepţii în tranşe ale documentelor de cheltuieli.
 • Posibilitatea de calculaţie a costului pentru recepţii parţiale.
 • Recepţie şi Calculaţie Cost Mijloace Fixe.
 • Flexibilitate în administrarea cheltuielilor şi taxelor care au fost alocate mărfurilor achiziţionate:
  • Motode multiple pentru alocarea unei cheltuieli: pe bază de cantitate, volum, greutate, suprafaţă sau parametri particulari.
  • În funcţie de natura cheltuielii, sistemul dă posibilitatea de a se aloca cheltuiala unor anumite categorii de articole.
  • Calculaţie cost de import folosind previziuni de cheltuieli.
  • Posibilitatea de a aloca o cheltuială la mai multe dosare de Importuri.
 • Setare, per dosar de import, a tipului de dosar care stabileşte cum se va închide dosarul, dar şi comportamentul în privinţa generării previziunilor.
 • Procese automate pentru închidere dosar de import.
 • Model complet parametric  pentru actualizarea înregistrărilor Contabile.
Funcţionalităţi - Management Conturi

Conturi Generale

Subsistemul contabilităţii include Planul de Conturi şi inregistrările care îl actualizează, satisfăcând toate cerinţele legale care se aplică de fiecare dată. 

 

Principalele caracteristici ale contabilităţii sunt următoarele:

 • Posibilitatea de a gestiona Planuri de Conturi multiple, diferite per companie şi exerciţiu financiar.
 • Diferite forme de coduri per grupă de conturi (General, Analitic, Altul).
 • Generare Plan de Conturi printr-un wizard cu reguli predefinite, pe baza criteriilor definite de utilizator (Ecran 1, Ecran 2)
 • Posibilitate de monitorizare monede multiple.
 • Legătură cont cu o anumită filială a companiei.
 • Corespondarea unui cont cu o categorie de gestionare conturi contabile. 
 • Determinarea conturilor de urmărit pentru cantităţi şi valori 
 • Legătura cu contul de profit şi pierdere pentru generare automată de înregistrări profit şi pierdere.
 • Flexibilitate în gestionarea înregistrărilor contabile (înregistrări bilanţuri, transferuri registru, înregistrări numerar, înregistrări buget)
 • Determinare rânduri multiple per tip de înregistrare contabilă şi companie
 • Determinare formă de listare per tip şi înregistrare contabilă şi companie
 • Determinare formulă de verificare sold per tip de înregistrare contabilă.
 • Gestionare Inregistrări Repetate.
 • Înregistrări Standard (Conturi, Măşti Cont, Operaţiuni, Variabile)
 • Monitorizare paralelă a 3 bilanţuri alternative.
 • Listarea tuturor declaraţiilor cerute, certificate sau nu, incluzand Logo-uri, Registre, Bilanţuri etc.

Conturi Analitice

Determinare foi de repartizare per cont  / proiect / filială. Editarea foilor de repartizare folosind metode multiple de alocare. Generare automată inregistrări analitice.

 

Principalele caracteristici funcţionale:

 • Separarea Planului de Conturi Analitic de cel General.
 • Opţiuni Metode Multiple de Alocare, bazate pe Procent, Coeficienţi (1-2) sau manual de către utilizator.
 • Determinare Foi de Alocare la fiecare nivel şi diferenţierea acestora per Proiect / Filială companie.

 

 • Opţiunea de alocare automată de schimbări în Conturile Analitice, la momentul înregistrării fie a schimbărilor în Contabilitatea Generală sau a celor făcute în Managementul Comercial. 
 • Opţiunea de a determina diferite foi de alocare pentru înregistrările care actualizează seturi alternative de solduri.
 • Opţiunea de a aplica o procedură asincronă pentru actualizarea Conturilor Analitice prin Wizard Creare Înregistrare. Ecran 1
 • Flexibilitate în metoda de actualizare, din moment ce există opţiunea de a crea înregistrari Conturi Analitice fie pe bază analitică sau agregată  (per lună sau perioadă specifică). Ecran 2
 • Opţiunea de a reface actualizarea automată a Conturilor Analitice printr-un  Wizard (procedură asincronă).
 • Listarea tuturor declaraţiilor cerute, oficiale sau nu, incluzând Logo-uri, Registre, Bilanţuri etc.
Funcţionalităţi - Management Producţie
 • Etape Producţie Etapele producţiei sunt etapele procesului de productie.
 • Planuri Proces (General, Special) Un plan de proces include toate etapele necesare desfăşurării procesului de producţie.
 • Specificaţii (Produse, Sub-Produse, Co-Derivative) Specificaţiile determină relaţia dintre articol şi componentele  sau materiile prime consumate, precum şi planul de proces utilizat.
 • Gestionare comandă producţie Toate operaţiunile pentru crearea şi gestionarea comenzilor de producţie executate. Generarea comenzilor manual, sau din Documente Vânzari, sau din Documente Articole.
 • Foi de calcul Măsurători (Producţie, Consum, Foi de Calcul Perioadă) Toate datele cantitative de raportare ale comenzilor sunt înregistrate în acestea. Generare automată a foilor de calcul sau înregistrare manuală. 
 • Afişare Verificările costurilor şi urmărirea lotului sunt executate aici.
 • Comenzi subcontractate Procedurile automate pentru generare şi actualizare comenzi subcontractate. Fie comenzile sunt legate de subcontractare sau subcontractarea a fost atribuită unei etape specifice de producţie.
 • Gantt
  Monitorizarea procesului de producţie cu graficul Gantt, care oferă o afişare grafică a timpului şi resurselor de producţie.
 • Alocare Consum O operaţiune prin care consumurile adiţionale sunt alocate pentru materiale în comenzile de producţie. Consumurile adiţionale pot fi diferenţe în depozit, diferenţe din inventar, etc.
 • Cost Producţe Caracteristici:
 • Componente Cost (Valori din Contabilitate)
 • Centre de Lucru Unităţile în care se desfăşoară producţia (în practică, centrele de lucru sunt resurse ale planificării fabricaţiei sau Centre de Cost ale Fabricaţiei.
 • What if –Scenarii de Cost
 • Avantaje Costuri
  • Monitorizare analitică cost producţie şi componente
  • Monitorizare cost comandă producţie
  • Cost OIL (Obiect in Lucru)
  • Cost Co-Derivativ
  • Gestionare Sub-produse
  • Metode multiple şi dinamice de alocare sumă pe baza datelor de fabricaţie actuale. 
  • Scenarii Cost
  • Calcul cost actual articole fără actualizarea depozitului cu valori.