CFMS LEASING

CFMS Leasing este o soluţie software integrată pentru companiile financiare şi de leasing operațional, indiferent de mărimea acestora. Prin modulele disponibile şi configurabile, automatizează complet tranzacţiile companiilor de Leasing. Proiectat şi dezvoltat folosind tehnologia de ultimă generaţie de la SingularLogic, incorporând experienţa de peste 16 ani în industrie, este garanţia care vă proiectează compania în viitor. 

Ce cuprinde

Sistemul SingularLogic CFMS Leasing IT oferă soluţii în toată aria de practici actuale de leasing:

 • Leasing Financiar
 • Leasing Operaţional
 • Leasing Auto şi Management de Flote Auto

Modulul CFMS Leasing 

Modulul Solicitare Leasing - Front End

Modulul Front End gestionează întregul ciclu de viaţă al aplicaţiilor de leasing şi loan, de la adjudecarea creditului prin aprobare până la activităţile back-office ulterioare. Uşor de construit Produse de Leasing, creând termeni şi condiţii. Generări de propuneri şi flux de aprobare. Calculator flexibil de leasing. Credit Scoring şi stabilire preţ.

Terţ

Date demografice şi personale terţ. Definire relaţii între Terţi, grup de companii. Roluri diferite per terţă parte, cum ar fi: Client, Furnizor, Companie de asigurări, Garant monitorizând datele financiare.

Linii de Credit şi Management de Contracte de Leasing

Monitorizarea Limitelor şi gestionarea tuturor fazelor ciclului de viaţă a leasingului. Structurare şi re-structurare contract. Modificare termeni şi condiţii: taxe de administrare, plăţi în avans, perioade de graţie, rate sezoniere. Frecvenţe multiple de facturare, Multiple indexuri, Dobânzi variabile. Paşi în Leasing. Contract de service. Aplicare automată şi în masă de modificări de rate a dobânzii. Terminare prematură şi normală a leasingului.

Active

Date active în leasing, active re-posedate. Întreţinere activ şi re-marketing sau re-leasing. Înregistrare active. AQmortizare active cu diferite Registre contabile.

Garanţii şi Management Garanţii

Definire tipuri diferite de garanţii. Monitorizare valori şi expirare garanţii. Lichidare garanţii.

Restructurare

Restructurare în profunzime sau alte renegocieri ale Contractului de Leasing.

Securitizare

Securitizare creanţe viitoare. Rapoarte prestator service. Contabilitate SPV.

Scoring

Un mecanism solid de scoring asigură posibilitatea de a construi diferite modele de scoring pentru orice entitate din sistem: Clienţi, Furnizori, Contracte, Active, etc.

Facturare - Procesare restanţe

Multiple modele de facturare per clienţi, grupă de clienţi, contracte de leasing. Multiple metode de plată, Fişier de import pentru plăţi postate automat. Analiză şi previzionare Bucket. Modele de calcul de dobânzi de penalizare. Perioade de graţie şi priorităţi de corespondare pentru distribuirea plăţilor.

BASEL II – Primul Pilon

Acest modul asigură analiza şi evaluarea riscului de credit, necesare în cadrul primului pilon. Furnizează şi alimentează sistemele de risc de credit  cu o serie de criterii şi calcule necesare pentru măsurarea riscului global. 

Contabilitate

Registre Contabile (dacă se lucrează cu entităţi multiple). Plan de Conturi şi Înregistrări de Jurnal per Registru. Perioade fiscale. Gestionare tranzacţii financiare şi postare contabilă conform modelelor/şabloanelor de postare. Rapoarte Contabile.

Leasing Auto – Management Flotă Auto

Setare structuri unice de stabilire preţuri şi facturare pentru fiecare pachet de produse.  Monitorizează oferta către clienţi. Administrează/Monitorizează întreaga Flotă de Vehicule. Ţine istoricul şi urmăreşte serviciile datorate modificărilor Părţilor, Avariilor sau Întreţinerii, Accidentelor şi Înlocuirilor de Vehicul. Monitorizează fiecare Contract de Asigurare a Vehiculului. Crează şi o listă model de vehicul cu date specifice, preţuri, echipamente standard şi suplimentare.

Leasing Operaţional

Definire-Administrare-Monitorizare a Produselor de Leasing Operaţional. Administrarea şi Monitorizarea Echipamentului. Administrarea şi monitorizarea Serviciilor. Managementul Contractelor de Leasing Operaţional pentru diferite tipuri de echipament (Vehicule, Instrumente, Bunuri imobiliare, etc.)
Administrare şi monitorizare de Oferte de Vânzare.

Avantaje Competitive

Beneficii din perspectiva unei Bănci

Sistemul CFMS Leasing al SingularLogic, prin modulele sale, oferă următoarele:

 • Funcţionalitate de Front office şi  vânzări cu administrarea solicitărilor de leasing.
 • Management de Contract şi Rate
 • Scheme predefinite de Produse de Leasing
 • Integrare a Riscului de Credit cu Soluţiile de Management de Risc şi sub-modulul BASEL II.
 • Mecanism de Score
 • O vastă gamă de Rapoarte asupra încasărilor, creditului, garanţiilor şi plăţilor de leasing.
 • Management Contracte Furnizori & Sub-leasing
 • Securitizare a creanţelor viitoare

Sistemul CFMS Leasing al SingularLogic se concentrează asupra nevoilor curente şi viitoare ale Companiilor de Leasing furnizând totodată un avantaj competitiv instituţiilor financiare care activează în Sectorul Afacerilor de Leasing (de ex. băncile-mamă).

Soluţia are caracteristici de Multicompanie, Monede multiple şi Multilingvism, suportă pe scară largă operaţiile companiilor de leasing permiţând Băncilor să:

 • Găzduiască Operaţiuni Centralizate
 • Consolideze Controlul de Risc de Credit şi Evaluarea
 • Funcţioneze cu Standarde Contabile Internaţionale
 • Să fie conforme BASEL II până la Nivel de Subsidiare
 • Abordeze Noi Puncte de Vânzare pentru a-şi Promova Produsele
 • Fie active în Cross-selling, Up-selling şi Direct Selling de Produse.
 • Asigure o Satisfacţie Mărită a Clientului
 • Monitorizeze şi Lucreze cu Ofiţeri de Cont

Obţine Integrare - Flexibilitate - Investeşte în Tehnologie de Ultimă Oră

Nevoile de mai sus pot fi satisfăcute cu ajutorul sistemului CFMS Leasing al SingularLogic, o soluţie modernă pentru lucrul cu solicitările de leasing ale clienţilor, prin utilizarea de noi canale de comunicare, din  punctele de vânzare din interiorul sau din exteriorul instituţiilor şi prin monitorizarea şi motivarea acestor puncte de vânzare.

Sistemul CFMS Leasing al SingularLogic este o soluţie care poate fi complet integrat cu module bancare de bază cum ar fi Garanţii, Împrumut/Ipoteci, Restanţe, Sisteme MIS , Sisteme CRM, Sisteme Contabile, Sisteme de Risc de Credit.

CFMS Mecanism Regulă de Business & Mecanism de Prezentare  

Aplicaţia CFMS operează utilizând o arhitectură orientată pe serviciu. Aplicaţia poate fi personalizată pentru fiecare întreprindere folosind regulile predefinite şi mecanismul de flux de lucru, adăugând noi reguli şi particularizând fluxuri de lucru. Utilizând mecanismul de prezentare predefinit, putem să personalizăm uşor configuraţia formularelor şi listelor şi să le extindem pentru a furniza informaţii suplimentare.

Mecanismul de reguli de Business

Regulile de Business sunt instrucţiuni care descriu practici şi procese care ghidează aplicaţia CFMS. Regulile de Business sunt stocate ca metadate în baza de date sau în fişiere XML astfel încât ele sunt uşor de creat şi manipulat.

Mecanismul de Reguli de business care execută aceste reguli este implementat 100% in .Net de către SingularLogic.

Regulile sunt divizate în reguli de date, reguli de luare a deciziilor, reguli de de inferenţă şi constrângere şi reguli de prezentare.

 • Regulile de date sunt tip, câmp, tabel şi descrieri de relaţii.
 • Regulile de luare a deciziilor sunt calcule care rezultă în da/nu sau în răspuns numeric (de ex. rating de credit).

 

 

 • Regulile de inferenţă şi constrângere sunt constrângeri sau calcule care actualizează automat (de ex. actualizare sold şi limită de credit pentru client şi verificarea că soldul este sub o anumită limită).

 

 

 • Regulile de prezentare sunt constrângeri (de ex. un câmp nu este vizibil sau este cerut sub anumite condiţii).

Mecanism de prezentare

Orice formular sau listă poate avea multiple configuraţii per profil de utilizator.

În orice listă  puteţi adăuga câmpuri, câmpuri relative sau expresii.

În orice formular puteţi crea câmpuri  virtuale şi detalii şi le puteţi plasa în orice formular.

Funcţionalităţi - Management Terţi

Dosar de Informaţii şi Date Financiare Terţi

Sistemul este orientat spre terţi şi stochează toate informaţiile incluzând date demografice şi personale. Fiecare Terţ ar putea avea roluri multiple conform cu tranzacţiile efectuate cu aceasta. Terţii pot fi simultan co-utilizatori, clienţi de leasing de flote sau doar de flote, garanţi. Toate tranzacţiile şi mişcările generate de către sistem constituie, întreţin şi actualizează soldul şi datele financiare ale rolului. Sistemul permite un acces drill down de la client la contracte, anexe şi facturi/chitanţe, plus un număr de câmpuri definite de utilizator în scop de categorisire şi caracterizare.

 • Terţii pot fi relaţionaţi între ei cu relaţii "părinte/copil".
 • Rating de Terţ, Date financiare şi istoric
 • Analiză Bucket Terţ
 • Adrese multiple per Terţ
 • Multiple Conturi Bancare per Terţ
 • Urmărire Stare 
 • Înregistrare imagine de moment a fiecărei modificări de stare
 • Înregistrare imagine de moment a fiecărei modificări de informaţii
 • Evaluare precisă a expunerii clientului şi a profitabilităţii per articol închiriat.
Funcţionalităţi - FrontEnd

Modulul Solicitări Leasing - Un Instrument de Propuneri de Leasing

Modulul Server Solicitare Leasing, al SingularLogic CFMS Leasing, centralizează câţiva parametri care vor ajuta la aprecierea poziţiei creditului clientului, precum şi eligibilitatea clientului de acordare a împrumutului, şi iniţiază o Propunere de Leasing în sistem. Această propunere poate fi modificată, iar atunci când este în final aprobată, este transpusă în contract.

Modulul de Solicitare Leasing a fost proiectat pentru a acoperi nevoile Departamentului de Marketing al Companiilor de leasing. Serverul de solicitări suportă complet nevoile de informare din momentul în care un potenţial client  vine la companie şi până ce contractul este semnat.

Toate informaţiile despre client sunt înregistrate în Modulul de Solicitare Leasing incluzând persoana responsabilă pentru fiecare potenţial client. Ofiţerii de cont monitorizează şi întreţin relaţia cu potenţialii clienţi. Toate activităţile ofiţerilor de cont pot fi captate în sistem (de ex. email, apeluri telefonice, negocieri), iar ofiţerul de cont poate defini următorii paşi.

Sistemul monitorizează cererea din momentul înregistrării în sistem până la deschiderea contractului şi a anexelor. Suplimentar, toate cererile respinse sunt reţinute de către sistem, pentru a furniza informaţii în momentul oricărui contact viitor cu acelaşi potenţial client.

Modulul este acompaniat de un set de rapoarte care pot fi folosite pentru statistici de către departamentul de Marketing sau de Management (de ex. performanţa fiecărui agent de vânzări). Modulul include de asemenea şi Calculatorul de Leasing SingularLogic,  un instrument puternic şi dinamic care ajută utilizatorii să creeze diferite scenarii what-if, conform cu nevoile clientului:

 • Introducere cerere pentru ambii utilizatori, interni şi externi.
 • Introducere cereri de credit via interfeţe uşor de utilizat (utilizatori business  interni)
 • Introducere cereri de credit via portaluri web (utilizatori externi), inclusiv:
  • Furnizori
  • Utilizatori
  • Brokeri
  • Agenţi de vânzări cu dispozitive mobile
 • Urmăreşte versiuni multiple ale unei oferte de leasing, după cum aceasta se modifică, urmând un flux de lucru.
 • Facturare dobândă şi/sau chirie intermediară, pentru fiecare plată în curs
 • Aprobare fluxuri de lucru pentru procesare cereri
 • Crează nelimitate fluxuri de lucru pentru procesare de credit
 • Definire paşi, condiţii, sarcini care controlează direcţia şi progresul tranzacţiei
 • Controlează securitatea de utilizator pe bază de rol
 • Accesul este definit la nivel de câmp, dar este sensibil la evoluţia tranzacţiei.
 • Drepturile de acces la un câmp se bazează pe locul din fluxul de lucru unde se află tranzacţia.
 • Lansează automat o notificare la apariţia oricărui eveniment în cadrul fluxului de lucru
 • Notificările prin e-mail pot fi configurate pentru grupuri de utilizatori, roluri, utilizatori, persoane externe.
 • Mesagerie instant internă pentru a notifica orice utilizator din sistem
 • Scoring de Credit 
 • Management de Documente
 • Scanează şi ataşează documente la tranzacţii şi entităţi relevante pentru o referire uşoară
 • Crează documente definite de utilizator folosind instrumente standard (Microsoft Office, Crystal Reports)
 • Definire avansată şi Diferenţiere de Produse de Leasing cu parametri având caracteristici de cost şi de leasing.
 • Dobânzi Variabile sau Fixe.
 • Comisioane şi cheltuieli taxate
 • Spread-uri pe Baza Dobânzii
 • Urmărirea Documentelor cerute pentru Contract
 • Marje de capital  Maxim-Minim
 • Marje de Termen de Loan şi Periodicitate de rate
 • Număr de Rate şi factori procentuali de pondere.
 • Perioadă de Graţie
 • Plăţi sezoniere
 • Includere sau nu a Valorii reziduale în cadrul Plăţilor de Leasing
 • Urmărirea Garanţiilor asociate cu Leasingul
 • Poliţe şi costuri de asigurare
 • Definire documente cerute per tip de Activ
 • Definire tipuri de taxe şi cheltuieli şi costul acestora printr-un mecanism muternic de reguli
Funcţionalităţi - Linii Credit şi Gestionare Contract

Linii de Credit şi Gestionare Contracte de Leasing

SingularLogic CFMS Leasing include un modul de gestionare a contractelor care automatizează deschiderea liniilor de leasing şi toate contractele după aprobarea solicitării unui client. În acest fel, SingularLogic CFMS Leasing permite utilizatorilor să deschidă în sistem contractul de leasing şi să evite re-tastarea aceloraşi informaţii care sunt deja stocate în solicitarea clientului.

Pentru fiecare linie, sistemul stochează datele de început şi sfârşit, persoana responsabilă şi nivelul de aprobare. Sistemul gestionează Limita Totală disponibilă pentru contract incluzând toate anexele contractului.

Modulul de Gestionare a Contractelor de Leasing poate fi setat încât să gestioneze credite per tranzacţie, per grup de tranzacţii, ca limite de credit sau prin intermediul unei combinaţii ale celor amintite mai înainte.

 • Configurare aprobări de credit pe bază de linie de credit
 • Configurare date de expirare
 • Aprobă multiple linii de credit pentru fiecare client sau grup de companii, diminuate de fiecare tranzacţie
 • Abilitate de urmărire de linii de credit multiple (sume, date, etc.), calculează disponibilitatea şi expunerea totală la clienţi individuali sau relaţionaţi.
 • Setare parametri de credit cu diferite variabile.
 • Limite per categorie de activ (corporale vs. necorporale)
 • Limite per tip de activ (tipurile sunt definite de utilizator)
 • Extragere de date pentru luarea informată a deciziilor pe baza 
 • Identificare relaţii şi corelaţii între anumite variabile
 • Optimizarea deciziilor de creditare şi preţ pe baza analizei continue a datelor

Datele Contractului şi Anexelor sunt disponibile on-line şi în timp real. În procesul de introducere a unui nou contract în sistem, este disponibilă o gamă largă de funcţii cum ar fi:

 • Calcul automat de plăţi închiriere
 • Setarea unor diverse frecvenţe  cum ar fi "lunar, trimestrial, semestrial, anual"
 • Frecvenţe de plată flexibile
 • Omitere (sărire) de plăţi  acolo unde plăţile sunt omise (sărite) pentru anumite luni
 • Plăţi de sume inegale
 • Selecţie flexibilă a datei de început, a datei primei plăţi, a zilei scadenţei, etc.
 • Analiza date Calendar de Achitare şi Rate
 • Urmărirea de multiple versiuni de calendare de achitare atunci când se modifică un termen sau o condiţie
 • Setare informaţii de facturare pentru fiecare calendar
 • Aplicarea de scenarii what-if cu parametri cum ar fi: număr de plăţi de închiriere, capital iniţial, rată dobândă, valoare reziduală, chirii majorate în funcţie de greutate (procent sau sumă), reducere de capital.

Pentru fiecare contract, sistemul stochează şi urmăreşte:

 • tranzacţii dobânzi pentru fiecare dată de plăţi de chirie
 • Urmărirea Stare
 • Înregistrare instantaneu complet al contractului la fiecare modificare a stării
 • Înregistrare instantaneu complet al contractului la fiecare modificare de informaţie
 • Corespondare a ratei dobânzii de închiriere cu rata dobânzii închirierilor care sunt scadente pentru facturare
 • Cursuri de schimb pentru plăţi de chirii
 • Istoric complet al modificărilor termenilor şi condiţiilor contractelor şi anexelor. Rapoarte.
 • Modificări la Capitalul Iniţial
 • Preţuri
  • Setare reguli şi tabele pentru a automatiza calculele de preţuri
  • Index variabil sau fix
  • Întreţinerea oricărui număr de indecşi la nivel de sistem
  • Asocierea fiecărui împrumut cu un index.
  • Actualizare periodică, automată sau manuală, a ratei de index

 

Restructurare

Asigură restructurarea în profunzime sau alte re-negocieri a unui Contract de Leasing.

 • Anexe diferite pentru contractele restructurate
 • Versiuni diferite de calendare de achitări
 • Definirea de modele de facturare diferite pentru contractele restructurate

 

Calcul al plăţilor şi utilizarea de scenarii what-if.

Termenii şi condiţiile definite de utilizator pot fi setate pentru toţi parametrii calculelor. Scenariile what-if pot fi produse modificând termenul şi condiţia (de ex. extinderea de contract).

Gestionare Colaterale şi Alte Garanţii

SingularLogic CFMS Leasing are un mecanism de contral al Gestionării de Colaterale care monitorizează starea şi valoarea  colateralelor. SingularLogic CFMS Leasing permite definirea de tipuri diferite de colaterale cu mai multe caracteristici şi moduri de tratare de către sistem.

Utilizatorii pot monitoriza maturitatea colateralelor şi garanţiilor, pot defini valorile de execuţie, şi dacă tipul specific de colateral se aplică la limita totală a unui client sau se aplică la un anumit contract. 

SingularLogic CFMS Leasing produce rapoarte şi alerte la maturizarea colateralelor şi garanţiilor. Sistemul urmăreşte toate modificările care au loc în privinţa colateralelor.

 

Asigurări

 • Tip de poliţă de asigurare, sumă prime, data ultimei plăţi, a expirării şi a reînnoirii asigurării.
 • Fişă de acces la Asigurare pentru introducerea sau modificarea datelor
 • Poliţe de Grup sau Individuale
 • Rate ale primelor
 • Urmărirea plăţilor clienţilor
 • Generare automată a facturii pentru prime neplătite
 • Tipărire informaţii
  • Per companie de asigurări / Agent
  • Per tip de asigurare
  • Per Activ
  • Expirare de Asigurare (Reînnoire asigurare de la - până la data)

Multiple Cursuri de Schimb Monede -  Rate dobânzi

Listă completă detaliată  a tuturor cursurilor de schimb şi ratelor dobânzilor. Metode de Cotaţie, coduri ISO. Urmărirea Cursurilor de schimb şi a ratelor dobânzilor.

Suportă import zilnic al Ratelor Dobânzilor şi al Cursurilor de schimb pentru multiple monede.

Funcţionalităţi - Management Mijloace Fixe

Management Mijloace Fixe / Echipamente

Sistemul ţine Registrul de Mijloace Fixe şi Tranzacţii analitice pentru Achiziţii şi Vânzări. Toate modificările Valorilor de Activ, ale metodei de Amortizare, ale cantităţii sau perioadei de amortizare sunt iniţiate prin folosirea facturilor sau tranzacţiilor corespunzătoare. Mijloacele Fixe închiriate sunt conectate şi ţinute în cadrul contractelor şi anexelor, iar dacă sunt vândute sau transferate, modificările de capital corespunzătoare se fac la calendarele de achitare.

 • Date pentru înregistrarea şi evaluarea Activului
 • Urmărirea Stării
 • Înregistrare instantaneu complet la orice modificare a stării
 • Înregistrare instantaneu complet la orice modificare a informaţiilor
 • Urmărirea Locului de instalare
 • Definirea unei cantităţi pentru un activ, dacă acesta reprezintă mai mult decât unul şi divizarea atunci când este nevoie.
 • Întreţine activele în stoc şi leasing, le re-împrumută şi re-comercializează după necesităţi.
 • Conectează Activele reintrate în posesie cu modulul de încasări
 • Informaţii şi date specifice pentru fiecare tip de Activ:
  • Imobile
  • Vehicule
  • Echipament
  • Nave
  • Avioane
Funcţionalităţi - Modul Financiar

Contabilitate

Sistemul ţine Contabilitatea Generală şi de Cost adaptabile la nevoile organizaţiei. Ambele tipuri de Contabilitate, Generală şi de Costuri pot fi localizate pentru uniformizarea cu practicile şi legislaţiile altor ţări. Toate înregistrările contabile pot fi generate automat cu şabloane şi postări on-line în Contabilitatea Generală. 

 • Multiple planuri de conturi
 • Multiple dimensiuni pentru fiecare cont
 • Multiple seturi de registre pentru fiecare plan de conturi
 • Diferite tipuri de jurnale
 • Definire de ani şi perioade fiscale
 • Rapoarte de contabilitate generală

Tranzacţii financiare şi Facturare

Sistemul are funcţia de creare, tipărire şi postare a facturilor clienţilor (facturare de închiriere) şi ale furnizorilor (facturi de achiziţie echipament) şi a altor tranzacţii (încasări şi plăţi) pentru urmărirea soldurilor.

 • Definirea destinaţiei debitărilor şi creditărilor din cadrul fiecărui şablon.
 • Generare înregistrări de Contabilitate Generală pe baza şablonului selectat
 • Generare opţiuni predefinite şabloane pe bază de reguli configurate
 • Permite utilizatorilor să selecteze sau să evite selectarea unui şablon.

 

 • Grupare a fiecărei înregistrări realizate la fiecare tranzacţie
 • Multiple şabloane de facturare per clienţi, grupă de clienţi, contracte de leasing.
 • Multiple metode de Plată, fişier de import pentru introducere automată a plăţilor. Şabloane de calcul al dobânzii de întârziere.
 • Perioade de graţie şi priorităţi de corespondare pentru repartizarea încasărilor
Funcţionalităţi - Leasing Operaţional

Leasing Auto – Management de Flotă

Sistemul vine să satisfacă nevoia operaţională de a urmări şi gestiona flota de vehicule cu care operează o Companie de Leasing Auto, suportând în acelaşi timp procese de facturare şi monitorizare contabilă.

Este o ofertă flexibilă, complet integrată, care reprezintă o soluţie ideală fiind implementată tehnologic în aşa fel încât să reunească într-o aplicaţie integrală toate procesele operaţionale, putând fi total şi uşor adaptabilă nevoilor specifice ale practicilor profesionale.

Pe scurt, Car CFMS Leasing:

 • Gestionează – Monitorizează întreaga Flotă de Vehicule.
 • Suportă Date Şablon pentru Vehicule.
 • Gestionează – Monitorizează Ofertele către clienţi.
 • Gestionează – Monitorizează Copntractele de Leasing Auto.
 • Calculează - Monitorizează Ratele Contractelor şi Calendarele de Achitare.
 • Calculează Dobânzi, TVA şi cheltuieli operaţionale per Contract.
 • Recalculează / reajustează Rate şi Valori de Contract în funcţie de modificările apărute la oricare din cele de mai sus.
 • Suportă complet facturarea tuturor intrărilor sau ieşirilor de Leasing Auto.
 • Generează automat Preţuri pentru Clienţi multipli.
 • Generează automat Preţuri pentru Cheltuielile Vehiculelor.
 • Reţine Datele Furnizorului - Monitorizează tranzacţiile financiar şi cifrele.
 • Reţine istoricul şi urmăreşte serviciile legate de Înlocuirile cu piese de schimb, Avarii sau Întreţinere.
 • Monitorizează Contractele de Asigurare ale fiecărui Vehicul.
 • Ţine evidenţa Accidentelor şi Înlocuirilor de Vehicul.
 • Prevede un Buget de Cost pentru toate Vehiculelor.
 • Suportă diverşi parametri de cost, generali sau specifice contractului.
 • Suportă facturarea şi emiterea facturii pentru fiecare tranzacţie.
 • Actualizează Contabilitatea Generală.
 • Actualizează Contabilitatea de Cost.
 • Actualizează Mijloacele Fixe.
 • Suportă Modele Contabile Internaţionale.
 • Prevede un Buget de Venituri şi Cheltuieli.

Leasing Operaţional

SingularLogic CFMS Leasing poate gestiona contracte de leasing operaţional.

Caracteristicile modulului sunt:

 • Definire - Administrare– Monitorizare a Produselor de Leasing Operaţional.
 • Administrarea şi monitorizarea Echipamentului.
 • Administrarea şi monitorizarea Service-ului.
 • Gestionarea Contractelor de Leasing Operaţional pentru diferite tipuri de echipament (Vehicule, Instrumente, Imobile, etc)
 • Administrarea şi monitorizarea Ofertelor de Vânzare.
 • Monitorizarea Informaţiilor Financiare ale Clienţilor şi Furnizorilor.
 • Administrarea Anexelor Contractelor de Leasing Operaţional.
 • Calcularea şi Reajustarea Plăţilor de Rate.
 • Facturarea Plăţilor de Rate, Înregistrarea Facturilor de Achiziţie.
 • Procese de Facturare în masă pentru Clienţi.
 • Contabilitate şi Registre Generale complete.
 • Suport pentru IAS.
 • Buget de Venituri şi Cheltuieli.
 • Suport de ciclu de viaţă complet al contractului.
Funcţionalităţi - Conformitate

BASEL II – Primul Pilon

Modulul SingularLogic CFMS Leasing BASEL II asigură aprecierea şi evaluarea riscului de credit, necesare în cadrul primului pilon. Furnizează şi alimentează sistemele de risc de credit ale Băncii cu o serie de criterii şi calcule necesare pentru măsurarea riscului global. Acest lucru este realizat prin următoarele:

 • Evaluarea şi Cotarea beneficiarilor de leasing conform Agenţiilor de Rating Externe sau a Abordării Bazate pe Rating Intern.
 • Asocierea de Rating şi limite.
 • Reunirea elementelor clienţilor, garanţilor, furnizorilor într-o entitate comună pentru măsurarea riscului global.
 • Calculul Zilelor de Depăşire acolo unde clientul are restanţe.
 • Calculul Expunerii la Risc datorită neachitării (EAD).
 • Grupare (Bucketing) a Zilelor de Întârziere
 • Previziuni Pierderi la cele expirate.
 • Clasificare automată a întârzierilor conform parametrilor
 • Posibilitatea de substituire a beneficiarului contractant cu furnizorul conform acordului
 • Definirea de limite la nivel de contract, client, care pot fide tip revolving sau non-revolving.
 • Monitorizarea plăţilor în avans per contract.
 • Actualizare on-line a limitei disponibile şi de restanţe per contract. Sunt generate Alerte pentru orice depăşire a limitei.
 • Extensibilitate de colaterale şi garanţii pentru a acoperi imobilele, obligaţiunile, închirierile, acţiunile, etc. şi monitorizare decontări.
 • Posibilitatea de a acoperi multiple contracte cu un singur colateral.
 • Alimentează Sistemele Bancare Părinte cu Fişiere de Export:
  • Informaţii Furnizor de Leasing
  • Expuneri şi clienţi restanţi şi nerestanţi.
  • Informaţii şi valoare Garanţii şi Colaterale
  • Conexiune Garanţii şi Colaterale cu fişiere de Import Contracte şi Anexe
  • Rating Clienţi

Conformitate totală IAS

Nivelul de personalizare al CFMS Leasing, în privinţa modelelor contabile, a fost augmentat cu toate cifrele şi sumele necesare pentru a posta tranzacţii de leasing în cadrul Standardelor Contabile Internaţionale (IAS).

Funcţionalităţi - Scoring & Collections

Mecanism de Scoring

Un mecanism solid de scoring oferă posibilitatea de a construi diferite modele de scoring pentru scoring-ul oricărei entităţi din sistem: Clienţi, Furnizori, Contracte şi Active, etc.

Collections

Este un subsistem (CFMS Collections) complet integrat cu sistemul CFMS Leasing. Subsistemul Collections se bazează pe modulele de scoring şi de elaborare de strategie (generare flux de operaţii). Rezultatul generării fluxului de operaţii este posibil să fie un element de operaţiune care este prezentat pe un terminal de operaţiuni al utilizatorului respectiv sau o rută de înregistrări / scrisori într-un oarecare mijloc de expediere (imprimantă, mailserver, etc.). Subsistemul Collections oferă de asemenea o administrare detaliată a promisiunilor de plată.

Funcţionalităţi - Instrument raportare

Instrument de Raportare

Sistemul oferă posibilitatea obţinerii de rapoarte şi situaţii automate, programate şi periodice la clienţi, conţinând informaţiile pe care le-a stabilit şi convenit compania. Compania este capabilă să:

 • Creeze sau să aleagă dintre rapoartele şi situaţiile predefinite
 • Grupeze rapoarte şi să proiecteze şabloane pentru rapoarte
 • Personalizeze rapoartele pentru fiecare client

Modulele SingularLogic CFMS Leasing vin cu un set predefinit de rapoarte care pot fi utilizate pentru luarea deciziilor de către management. Rapoartele analizează starea solicitărilor, starea ratingului, starea documentelor, etc., după ofiţerul de cont, filială, regiune şi departament. Suplimentar, rapoartele pot fi amendate şi personalizate şi pot fi construite unele noi.

Funcţionalităţi - Securitate

Securitate - Audit

 • Un singur Sign On cu Active Directory
 • Conformitate cu Politicile de Securitate din Sectorul Financiar
 • Conformitate cu  Autorităţile de Reglementare
 • Sistem de Management  de Securitate Utilizator - Total parametrizat
 • Audit Trail şi Autentificare Totale
 • Access parametrizat la Meniu, Modul, Funcţii, până la conţinutul câmpului
 • Parole Encriptate Total, cu validări şi reînnoiri automate - Istoric Complet.